ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH SZCZEGÓŁÓW?

PRZECHOWYWANIE I MONTAŻ

Przechowywanie/obchodzenie się z płytami z wełny drzewnej FibroTech

Barcode montering

Montaż drewna betonowego

FibroTech jest wykonany z naturalnych materiałów, wełny drzewnej, cementu i wody, co prowadzi do różnic w płytach. Dotyczy to zarówno wizualnego, jak i rzeczywistych wymiarów płyty.

Tolerancja +/- 2mm długości, szerokości i kąta FibroTech wynosi 21-23 stopni, przy wilgotności względnej 50%.

Jeśli FibroTech jest przechowywany inaczej niż zalecamy w naszych instrukcjach, może to skutkować zmianą wymiarów, a także ciężaru płyt. Zawsze czytaj instrukcję przed użyciem. Produkty FibroTech.

W przypadku składowania płyt z wełny drzewnej FibroTech na zewnątrz (co nie jest zalecane) - ważne jest, aby zabezpieczyć je plandeką. Istotne jest, aby świeże powietrze mogło dostać się zarówno do jak i z płyt, dzięki czemu będą dobrze wentylowane i nie pochłoną wilgoci.

Płyty z wełny drzewnej FibroTech zawsze zaleca się przechowywać w pomieszczeniach. Przed montażem usuń całą folię i rozłóż płyty z małymi belkami między każdą płytą, aby można było rozpocząć aklimatyzację. Nie powinny one być narażone na alternatywne rozwiązania jak termowentylator i podobne.

Ważne jest, aby płyty dostosowały się do temperatury i wilgotności w pomieszczeniu przed rozpoczęciem montażu. Istotne jest by płyty FibroTech były przechowywane w suchym pomieszczeniu, ponieważ duża wilgotność (malowanie, tynkowanie itp.), którą płyty mogą wchłonąć, może spowodować ich skurczenie. Płyty FibroTech są fabrycznie suszone w piecu, ale mogły zostać one wystawione na działanie czynników zewnętrznych, które powodują, że płyty wchłaniają wilgoć, a tym samym grożą skurczem po montażu.

Płyty z wełny drzewnej FibroTech należy składować w pozycji poziomej na palecie lub na co najmniej 4 legarach/belkach.

FibroTech zaleca, aby płyty były przechowywane w budynku przez co najmniej 12 dni przed montażem.

Montaż płyt z wełny drzewnej FibroTech

Płyty z wełny drzewnej FibroTech można układać wzdłuż lub w poprzek desek szalunkowych z drewna, które nie przekraczają wymiaru 22 × 95 mm. Maksymalna odległość między nimi musi wynosić 600 mm.

Płyty z wełny drzewnej FibroTech są przeznaczone do łączenia płyt, a nie ze spoinami widocznymi w rzędzie, ponieważ mogą one pracować po ułożeniu. Płyty muszą być blisko siebie.

Płyta z wełny drzewnej FibroTech jest ustawiana za pomocą atestowanych śrub.
Instrukcja montażu FibroTech opiera się tylko na montażu samych płyt, a nie na materiałach bazowych. W razie potrzeby, skontaktuj się z ekspertem budowlanym.

Eksploatacja i konserwacja

Po zamontowaniu sufitów FibroTech dobrze jest odkurzyć sufit w celu usunięcia pyłu powstałego po cięciu i przykręcaniu paneli. Pamiętaj o używaniu końcówki szczotkowej.

Jeżeli podczas montażu na płytach FibroTech pojawiły się smugi lub zabrudzenia, można je usunąć papierem ściernym o ziarnistości 40 lub dobrze wyciśniętą szmatką. Jeśli są to płyty malowane, można dokupić farbę reperacyjną FibroTech.

Płyty z wełny drzewnej FibroTech nie wymagają więcej czyszczenia ani pielęgnacji niż inne produkty. W razie takiej potrzeby, można użyć odkurzacza lub szczotki do kurzu.

Jeśli zainstalowano niepomalowane płyty, jednakże zechcesz je później pomalować, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą/ malarzem, który może w tym pomóc.

Instrukcje Instalacji
TOP